Tags

Giá bột cá Trung Quốc chạm mức cao của năm sau cắt giảm hạn ngạch cá cơm của Peru

Giá bột cá Peru ở Trung Quốc đã chạm mức cao của năm và vẫn còn tăng lên sau sự cắt giảm hạn ngạch cá cơm của Peru dẫn đến một sự tăng vọt giá tại nguồn cung ứng.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam